Sistem Peperiksaan Jabatan Audit Negara
 
Maklumat Pengumuman
Tajuk : KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JABATAN SIRI 1 TAHUN 2018
Pengumuman : Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Jabatan Siri 1 Tahun 2018 telah dikeluarkan melalui Sistem ePeperiksaan Jabatan Audit Negara pada 04 Oktober 2018 (Khamis) jam 10.00 pagi. Calon-calon boleh melihat dan mencetak keputusan serta menghantar salinan keputusan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia/Pentadbiran masing-masing untuk direkodkan ke dalam Buku Perkhidmatan.
Lampiran : -